Cliëntenraad

Maatschappelijk Verantwoord Zorg

Cliëntenraad

MVZ thuiszorg heeft sinds 2021 een cliëntenraad. Een cliëntenraad is een groep cliënten die opkomt
voor de  belangen van cliënten in een zorgorganisatie. Bij MVZ Thuiszorg wordt elk half jaar
vergaderd met enkele medewerkers en enkele patiënten. Tijdens deze bijeenkomst kunt u
meedenken over het beleid. Wat gaat goed en wat kan er beter.
Het regelement van de cliëntenraad kunt u opvragen bij MVZ Thuiszorg.

Lid worden of meer informatie?
Mail dan: clientenraad@mvzthuiszorg.nl