Uitsluitingscriteria

Maatschappelijk Verantwoord Zorg

Uitsluitingscriteria

Onze thuiszorgorganisatie levert in principe zorg aan iedereen die zorg wenst te ontvangen. Om ons
werk goed te kunnen blijven uitvoeren zijn we verplicht om uitsluitingscriteria te hanteren. Op basis
van de onderstaande uitsluitingscriteria zal onze thuiszorgorganisatie beoordelen of wij aan de
betreffende cliënt zorg gaan (blijven) verlenen. De welzijn van onze cliënten is het allerbelangrijkst.
Daarom zal onze thuiszorgorganisatie cliënten met een hoogcomplexe zorgvraag doorverwijzen naar
andere instellingen.

Andere uitsluiting zijn cliënten:

• Clienten met problematisch c.q. zeer storend gedrag voor de omgeving waarvan is
vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard en niet beïnvloedbaar is;
• Clienten die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen;
• Clienten die verbaal zeer agressief zijn;
• Cliënten met behoefte aan 24-uurs zorg;
• Cliënten die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren;
• Clienten die de hulp van onze thuiszorgorganisatie niet willen accepteren;
• Clienten die een alcohol, drugs of een ander soort verslaving hebben;
• Clienten die discrimineren;
• Clienten die (seksueel) intimiderend gedrag vertonen;
• Kindzorg;
• Nachtzorg.