Klachtenreglement

Maatschappelijk Verantwoord Zorg

Klachtenreglement

Bij MVZ Thuiszorg doen wij er alles aan om het u naar de zin te maken. Wij streven er naar om geen
fouten te maken. Toch kan er altijd wel wat fout gaan. Wij willen dan ook graag leren van onze
fouten. Wij kunnen pas leren van onze fouten als u een melding maakt bij ons. Door uw melding
kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Wij hebben zowel onze klachtenregeling als
geschillenregeling ondergebracht bij de onafhankelijke Klachtenportaal Zorg.
Welke stappen moet u ondernemen bij een klacht over MVZ Thuiszorg?

1: Bespreek uw klacht.
Bespreek de klacht met de betrokkene en de coördinerende of regisserende zorgverlener. U kunt de
naam van de zorgverleners in uw dossier vinden. Vaak worden de klachten op deze manier snel en
efficiënt opgelost.

U krijgt binnen 6 weken een schriftelijke reactie over de klacht en de te nemen maatregel.

2: De klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris kan u ondersteunen en adviseren bij het indienen van uw klacht. Ook zal de
klachtenfunctionaris voor u bemiddelen. Wij zijn aangesloten bij de onafhankelijke
klachtencommissie Klachtenportaalzorg.

U kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris via info@klachtenportaalzorg.nl of u kunt
via www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier invullen. U kunt op deze twee manieren de
klachtenfunctionaris mvr C. Geertmans (bellen naar klachtenportaal vragen wie onze adviseur is?)
bereiken.
U krijgt binnen 6 weken een schriftelijke oordeel over de klacht en de te nemen maatregel. Voor
meer informatie verwijzen wij u naar het klachten reglement op de website van Klachtenportaal
Zorg.

3: Geschilleninstantie
Wanneer u er samen met MVZ thuiszorg en de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet uitkomt, dan
kunt u zich wenden tot de onafhankelijke Stichting Geschilleninstantie KPZ. U kunt contact opnemen
met de geschilleninstantie via de mail  contact@geschilleninstantiekpz.nl  of telefonisch via 0228-
322205.

Geschillen

Welke procedure geldt er bij een geschil?
Een geschil kunt u voorleggen aan de
Geschillencommissie. Een geschil wordt in principe afgedaan door de Geschillencommissie en alleen in
uitzonderingssituaties kan het geschil daarna nog aan de rechter worden voorgelegd.

Geldt er een termijn voor het aanhangig maken van een geschil?
U moet binnen 12 maanden na de datum waarop u uw klacht bij ons indiende, het geschil indienen bij de Geschillencommissie.

Gelden er voorwaarden voor het aanhangig maken van een geschil?
U moet uw klacht eerst bij ons hebben ingediend. Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost of
niet binnen de termijn (6 weken, eventueel te verlengen tot 10 weken) is behandeld, dan kunt u het
geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

U kunt hier uw klacht bij ons kenbaar maken.