Neem contact op

Maatschappelijk Verantwoord Zorg

Incidenten

Natuurlijk willen wij als organisatie het liefst geen fouten maken. Echter het is in de praktijk niet mogelijk om foutloos te werken. Wel doen wij er alles aan om van gemaakte fouten te leren en om
ze in de toekomst te voorkomen. In de zorg noemen we fouten incidenten, dit komt omdat er niet altijd sprake is van een “fout”, ook als één van onze medewerkers een vervelende situatie meemaakt (b.v. bedreiging door een cliënt) wordt dit gemeld.

Om te leren van incidenten is het nodig dat onze medewerkers incidenten registreren in uw dossier. Incidenten worden onderzocht, opgelost en besproken met de leidinggevende. Eens in het kwartaal bespreken we alle meldingen en kijken we of de bedachte oplossingen/maatregelen voldoende zijn
geweest. Is dit niet zo dan nemen we extra maatregelen.

U kunt de melding anoniem doen door het contactformulier in te vullen en te verzenden. Mocht u ons persoonlijk willen spreken over het incident kunt u ons tijdens kantoortijden bellen voor een
afspraak. Wij zullen uw melding te allen tijde vertrouwelijk behandelen.

Raadpleeg de signaleringskaart van de meldcode om die als hulpmiddel te gebruiken in geval van een
vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Signaleringskaart
Klachtenformulier