Privacyverklaring

Maatschappelijk Verantwoord Zorg

Privacyverklaring

MVZ behandelt persoonsgegevens die door haar worden verwerkt met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid. MVZ draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk, veilig en
in overeenstemming met de toepasselijke (privacy)wetgeving worden behandeld.
MVZ streeft er naar om de privacy van haar cliënten, bezoekers en personeel zo goed mogelijk te
waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen, gebruik en het verstrekken van uw gegevens, of het
voeren van een vertrouwelijk gesprek met uw zorgverleners.
Op de volgende pagina’s leest u op welke manier we de correcte verwerking van persoonsgegevens
in onze organisatie hebben geborgd.

Download Privacyverklaring