Kosten en financiering

Maatschappelijk Verantwoord Zorg

Kosten en financiering

Persoonsgebonden Budget (PGB)
In geval van een PGB kunt u uw zorg zelf regelen en inkopen. Ook legt u zelf verantwoording af over uw uitgaven en bent u zelf verantwoordelijk (en aansprakelijk). Bij MVZ is het mogelijk om middels een PGB zorg in te kopen.
Specifiek in het geval van wijkverpleging middels een PGB is een indicatiestelling nodig door een wijkverpleegkundige, die een contract heeft met uw zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage
U dient rekening te houden met het feit dat u voor zowel Zorg in Natura als voor PGB mogelijk een wettelijk verplichte eigen bijdrage dient af te staan als u zorg krijgt vanuit de WLZ of de WMO. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw of gezamenlijk inkomen. Het CAK berekent de hoogte hiervan en incasseert deze eigen bijdragen. Voor meer informatie over de eigen bijdrage verwijzen wij u naar Het CAK. Voor wijkverpleging is geen eigen bijdrage van toepassing.