Persoonlijke verzorging

Maatschappelijk Verantwoord Zorg

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging is een vorm van zorg waar veel behoefte naar is. Deze zorg is nodig bij een gebrek aan zelfredzaamheid van de cliënt. Hierbij moet u denken aan dagelijkse handelingen die voor de cliënt niet meer zelfstandig te doen zijn, zowel voor een langdurige

als ook een korte periode. In bepaalde situaties kan de cliënt wel worden gestimuleerd om deze activiteiten op den duur zelf te doen en aan te leren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van hulpmiddelen.

Voorbeelden van hulp bij persoonlijke verzorging:

– Helpen bij het douchen;
– Hulp bij aan -en uitkleden;
– Naar het toilet gaan;
– Medicijnen aanreiken;
– Zwachtelen;
– Assisteren bij het uitvoeren van oefeningen;